Wyszukiwanie
Dzisiaj jest

czwartek,
19 lipca 2018

(200. dzień roku)

Święta

Czwartek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2587

Nadzieja i Życie nr 3/2016

SPIS TREŚCI
Kochani Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.
Żył na pełnej petardzie (ks. prof. M. Machinek MSF)
Nadchodzi śmierć... (ks. F. Manikowski MSF)
Miłość – bramą do życia wiecznego (dk. A. Papliouka MSF)
Skąd wziął się czyściec? (kl. A. Gaca MSF)
Radość płynąca z miłości (ks. prof. M. Machinek MSF)
Ostatnia wola i... Królestwo Niebieskie (A. Ziółkowski)
Radosne oczekiwanie (P. Skowroński)
Boleść VII. Pogrzeb Jezusa (zel. D. Czerniawska)
Umarła święta (A. Zapotoczny)
Godzina dyżuru w karetce… (Lekarz)
Europa, Orwell i Boże miłosierdzie (ks. S. Amielawski MSF)
Ewangeliczne świadczenie wiary (zel. L. Wajdzik)
O rekolekcjach w Brennej (zel. B. Zabiega)
Kronika Apostolstwa

 

Kochani Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

Wakacje tuż, tuż! Dla wielu z nas to wyczekiwane przez cały rok chwile oderwania się od pracy aby zregenerować nasze nadwątlone siły. Czas podróży i poszukiwania odpoczynku. Dla innych, tych, którzy z powodu wieku,zdrowia lub braku środków materialnych muszą pozostać w swoich domach, może być to czas smutny i trudny! Pozwólcie zatem, że zwrócimy się do każdego z Was słowami papieża Benedykta XVI. Radzi On, jak przeżyć wakacje, aby nie były powodem naszego przygnębienia lecz radości!

Żył na pełnej petardzie

To i wiele innych niekonwencjonalnych powiedzonek i bon motów pozostanie po śp. ks. Janie Kaczkowskim. Jego życie zgasło po zaledwie trzydziestu ośmiulatach w drugi dzień Wielkanocy. Gdy przebiega się myślą poszczególne etapy krótkiego, ale niezwykle intensywnego życia tego człowieka, który w ciągu zaledwie kilku lat stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich duchownych, ma się ochotę odnieść do jego osoby wersy z Księgi Mądrości, które wskazują na to, że można, żyjąc krótko, „przeżyć czasów wiele” (por. Mdr 4,13). Szczególnie intensywny był ostatni czas jego życia, od momentu, kiedy usłyszał diagnozę o śmiertelnej chorobie i dowiedział się, że maksymalny czas przeżyciaz glejakiem mózgu waha się w granicach dwóch lat.

Nadchodzi śmierć. So... What should we do? (Z j. angielskiego: „Więc co powinniśmy robić?”.)

Współczesna kultura osłabła w swoich dążeniach eschatologicznych. Sprawy ostateczne są solą w oku człowieka ponowoczesnego. Nihilizm i diabelsko ironiczne podejście do życia dominuje w większości teledysków ukazywanych na kanałach muzycznych w mass mediach.

Miłość – bramą do życia wiecznego

Jaka jest istota dobrej śmierci? Czy każda śmierć jest dobra? Czy w odniesieniu do śmierci można w ogóle użyć przymiotnika „dobry”? Co kryje się za tym wyrazem przypominającym nam o kresie naszego ziemskiego życia, które jest naszym jedynym doświadczeniem – istotnie, nikt z nas nie doświadczył śmierci,możemy jedynie się oprzeć na nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła oraz tekstach Pisma Świętego.

Skąd wziął się czyściec?

„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba”(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1030).

Radość płynąca z miłości

Diametralnie różne reakcje na podpisaną 19 marca 2016 r. przez papieża Franciszka adhortację Laetitia amoris (Radość miłości) mogą wskazywać na wieloznaczność jej przesłania. Dokument ten jest zwieńczeniem procesu synodalnego,zainicjowanego przez papieża przed dwoma laty. W jego trakcie w 2014 i 2015 r.odbył się dwuczęściowy synod biskupów dotyczący rodziny. Zainteresowanie i różne komentarze, jakie towarzyszyły publikacji sprawozdań synodalnych,świadczą o tym, jak bardzo tematyka poruszana na synodzie jest w dyskusji medialnej „gorącym żelazem”, którego nie sposób dotknąć bezkarnie, unikając zajęcia wyraźnego stanowiska.

 

Ostatnia wola i... Królestwo Niebieskie

Najważniejszą, a niejednokrotnie jedyną prośbą pierwszych pustelników, zanoszoną w modlitwach do Wszechmocnego Stworzyciela było błaganie o zbawienie! Jak naucza nas katechizm: „Łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna”. A o łaskę trzeba prosić. A żeby o coś prosić, to trzeba wiedzieć czego, ale to czego tak naprawdę potrzebujemy.

Radosne oczekiwanie

Pokój niech będzie z tobą, pokój w twym domui we wszystkim, co do ciebie należy (1Sm 16,5)Pięknie wygląda świat kiedy budzi się po zimie. Pierwsze promyki słońca rozświetlająszarą, chłodną rzeczywistość, którą pozostawiła po sobie zimowa aura.Zmarznięci, w lekko refleksyjnym nastroju oczekujemy słońca, ciepła, pierwszychkwiatów, owoców, zwyczajnych znaków nadchodzącej wiosny. Chcielibyśmy żebyprzyszła jak najszybciej, cieszyć się już zieloną trawą, smakiem nowalijek, wspólnymi wypadami na działkę, rodzinną atmosferą i tak długo trwającym dniem.

Boleść VII. Pogrzeb Jezusa

„Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena,Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu” (Mt 27,55-61).

Umarła święta

W dniu pogrzebu zgromadzony tłum szemrał między sobą: „Umarła męczennica,umarła święta”. Niektórzy podchodzili do matki gratulując jej takiej córki…„Została uderzona narzędziem metalowym w wielu miejscach części jamy brzusznej i klatki piersiowej, a po autopsji znaleziono ranę także w sercu”. Taką relację zawierają akta procesu zabójstwa dwunastoletniej dziewczynki. Tak umarła 6 lipca 1902 r. Maria Goretti ur. 16 października 1890 r. w Corinaldo.

Godzina dyżuru w karetce…

Szybko wbiegłem do dyżurki lekarskiej. Właśnie dzwonili, że mamy wyjazd. Wziąłem słuchawki długopis i pieczątkę, szybko wsiadłem do karetki. Pytam się kierowcy „do czego” jedziemy… Podaje mi kartę wyjazdu: 88-letnia kobieta bez kontaktu. Pomimo, że od ponad 8 lat pracuje w karetce, taki wpis może oznaczać wszystko. Włączamy „sygnały” i jedziemy. Jedna trzecia kierowcównie ustępuje nam pierwszeństwa – jestem do tego przyzwyczajony… Mam dzisiaj dobrego kierowcę, jedziemy szybko...

Europa, Orwell i Boże miłosierdzie

Brzmi to jak jawna prowokacja, ale skłania też do refleksji i zadumy nad naszą rzeczywistością. W życiu każdegoz nas występują przecież marzeniai tęsknoty, zmartwienia i nowe horyzonty,śmierć i narodziny.

Ewangeliczne świadczenie wiary

Wszystko zaczęło się ubiegłego roku. Kilka osób tworzących małą grupkę modlitewną w domu prywatnym w Czechach wstąpiło w szeregi Apostolstwa Dobrej Śmierci za pośrednictwem naszej wspólnoty diecezji bielsko-żywieckiej. Proboszcz rzymsko-katolickiej parafii Bożego Ciała w Jabłonkowie, w Republice Czeskiej, postanowił na prośbę tych parafian utworzyć wspólnotę SPOLEČENSTVÍ MATKY BOŽÍ PATRONKY ŠŤASTNÈ SMRTÍ.

O rekolekcjach w Brennej w dniach 3-6 marca 2016 roku

„Z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (Tt 3,5). Piękny czas rekolekcji, dar Boga, czas Jego łaski,Jego przejścia przez nasze życie, przez nasze serca; czas przemiany, oczyszczania. Odpoczynek z Panem Bogiem, czas mówienia i słuchania, czas milczenia, czas budowania harmonii z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Czas uwalniania się od tego, co zniewala i otwarcia się na łaskę, czas skupienia się na żywej obecności Chrystusa, „dotknięcie” Go i przyjęcie swego życia i serca.

Kronika Apostolstwa

3.04. w Kotulinie ks. Bogdan Kulik MSF wygłosił niedzielne kazania o ADS. Powstała nowa Wspólnota ADS.
4-7.04 w Katowicach-Panewnikach ks. Stefan Amielawski MSF prowadził rekolekcje zamknięte dla ADS.
15-17.04 w Niechobrzu ks. Bogdan Kulik MSF prowadził rekolekcje zamknięte dla ADS.
6-8.05 w Górce Klasztornej ks. Stefan Amielawski MSF prowadził rekolekcje zamknięte dla ADS.
8.05 w Sosnowcu w parafii katedralnej ks. Grzegorz Górnik MSF wygłosił niedzielne kazania o ADS. Powstała nowa Wspólnota ADS.
21.05 w Kluczborku w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ks. Grzegorz Górnik MSF uczestniczył w Jubileuszu 15-lecia ADS.
21.05 w Turzy Śląskiej ks. Bogdan Kulik MSF uczestniczył w Dniu Skupienia ADS Regionu Śląskiego.
21-24.04 w Radomyślu n/Sanem ks. Bogdan Kulik MSF prowadził rekolekcje zamknięte dla ADS.
22-24.04 w Kleosinie k/Białegostoku ks. Stefan Amielawski MSF prowadził rekolekcje zamknięte dla ADS.
27.05 w Bielsku-Białej Hałcnowie w parafii Nawiedzenia NMP ks. Grzegorz Górnik MSF uczestniczył w Regionalnym Dniu Skupienia ADS.
29.05 w Czersku w p arafii ś w. M arii Magdaleny ks. Grzegorz Górnik MSF uczestniczył w Jubileuszu 20-lecia ADS.