Wyszukiwanie
Dzisiaj jest

czwartek,
19 lipca 2018

(200. dzień roku)

Święta

Czwartek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2532

Nadzieja i Życie nr 77/2015

Spis treści

Kochani Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.
Wspomnienie śp. Teresy Markowskiej.
Zaduma listopadowa (zel. R. Sitkowska).
Znaki czasu (ks. prof. M. Machinek MSF).
Ukryta prawda (P. Skowroński).
Historia powstania herbu Matki Boskiej Bolesnej
(mgr inż. arch. N. Balawejder).
...na ulicy Rue du Bac w Paryżu (zel. A. Zapotoczny).
,,Wierzę w świętych obcowanie, ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny” (J. Czech).
Zamyślenia nad Różańcem do Siedmiu Boleści
Matki Bożej (zel. D. Czerniawska).
Metoda asystowania umierającym – „podręcznik
dobrej śmierci” na dzisiejsze czasy?
(ks. dr W. Biedrzycki MSF) .
Maryjne echo Patronki Dobrej Śmierci na Ziemi
Piaseczyńskiej (zel.: I. Borowska, M. Dawidowska,
R. Jarosz).
Wędrująca Dziewica Maryja (zel. L. Wajdzik).
X Święta Noc Modlitwy.

Kochani Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

Po okresie wakacyjnego wypoczynku z nowymisiłami powracamy do naszych normalnych zajęć.Jesień, ze swej natury – coraz dłuższe wieczory,zmieniające swój wygląd drzewa, opadające liście – skłanianas do refleksji nad zmianami zachodzącymi nietylko w przyrodzie, ale i w naszym życiu. Uroczystościi wspomnienia liturgiczne, które będziemy przeżywaćw Kościele podczas nadchodzących miesięcy, nakreślają właściwą perspektywę, z jakiejwinniśmy spoglądać na to, co dzieje się wokół nas i w nas.

Zaduma listopadowa

W dniu 1 listopada w tradycji Kościoła katolickiego obchodzimy uroczystośćWszystkich Świętych. Oddajemy cześć tym zmarłym, którzy cieszą się chwałąnieba. Natomiast 2 listopada modlimy się w intencji wszystkich wiernychzmarłych, którzy odeszli z tego świata i oczekują na chwałę nieba. Przez całylistopad zakony wspominają swoich zmarłych (3 listopada – paulini, 8 listopada– bracia i siostry Zakonu Kaznodziejskiego, 15 listopada – ZakonuKarmelitów). Tradycyjnie to początek miesiąca dusz czyśćcowych, bowiemw listopadzie szczególnie modlimy się za zmarłych, jako że „Nie wnijdzie doniego [Nieba] nic nieczystego” (Ap 21,27).

Znaki czasu

Aby nie zasłużyć na zarzut Ludwika Feuerbacha, że religia ukazuje jedynieperspektywę dalekiej (bo pośmiertnej) przyszłości i dlatego jest jak opium, uniemożliwiająceludziom włączenie się w nurt wydarzeń, refleksja teologiczna niemoże szybować ponad tym, co się aktualnie dzieje. Jej znaczenie polega właśniena tym, że próbuje zinterpretować wydarzenia codzienności w świetle wiary.

Ukryta prawda

„Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie”(Syr 4,28). Nie będę za bardzo oryginalny, jeśli powiem, że jestem otoczonykłamstwem. Stara to prawda. Wokół mnie szerzy się fałsz, paskudna graludzi – aktorów, którzy przybierają często pozy nieskazitelności i niewinności.

... na ulicy Rue du Bac w Paryżu

Kiedy 10 lipca dotarłam do bramy przy ulicy Rue duBac nr 140 w Paryżu, moją uwagę zwrócił fakt, żeprzechodzi przez nią nieustannie mnóstwo osób. Nadziedzińcu klasztoru Sióstr Szarytek jest bardzotłoczno, podobnie też w kaplicy zastaję ławki pełnemodlących się paryżan i pielgrzymów z innych częściświata. To tutaj, właśnie w lipcu, 185 lat temuukazała się Matka Boża...

,,Wierzę w świętych obcowanie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny”

Powyższe słowa są zakończeniem modlitwy Credo, którą chrześcijanie –katolicy odmawiają na każdej Mszy Świętej w niedzielę. Od jakiegoś czasu– chyba od czterech, pięciu lat – próbowałam zadać sobie pytanie: w jakisposób ja wierzę w przyszłe życie i jak wierzą w nie inni? Uświadomiłamsobie też, że dla niektórych są to tylko proste, puste słowa. Czy my naprawdęwierzymy w przyszłe życie? Czy się go nie boimy?

Zamyślenia nad Różańcem do Siedmiu Boleści Matki Bożej

Tajemnica IV.
Spotkanie Pana Jezusa
dźwigającego Krzyż.
Spotkanie Matki z Synem

Metoda asystowania umierającym – „podręcznik dobrej śmierci” na dzisiejsze czasy?

Istnienie tej broszurki wzbudza wiele pytań. Między innymi: dlaczego zostałaona napisana; czy była to pierwsza broszurka tego rodzaju wydana drukiem,czy też istniały już przed nią inne; jaki kierunek teologiczny został w niejwyrażony; jaka jest jej dokładna treść; i wreszcie, czy jej treść może mieć praktycznezastosowanie w naszych czasach? W niniejszym artykule postaramy sięw krótkich słowach dać odpowiedź na te pytania, ale najpierw kilka słów o jejautorze, Księdzu Berthierze.

Maryjne echo Patronki Dobrej Śmierci na Ziemi Piaseczyńskiej

Zaczęło się drogą życzliwej duchowej współpracy pomiędzy wspólnotą ADS ROMAN JAROSZ, ADS GŁOSKÓWparafii Świętego Krzyża w Zamościu i niektórymi wiernymi z parafii salezjańskiejGłosków, z diecezji warszawskiej. Inicjatorami powstania dzieła MatkiBożej Patronki Dobrej Śmierci, w odległej parafii salezjańskiej, ze stronyzamojskiejbył Roman Jarosz – zelator, ze strony parafii Głosków Irena Borowska,Małgorzata Dawidowska oraz dr Włodzimierz Wojciechowski, a także inniparafianie wyrażający wolę powstania wspólnoty ADS.

X ŚWIĘTA NOC MODLITWY

Kustosz Sanktuarium Św. Jana Sarkandra w Skoczowie
wraz z Apostolstwem Dobrej Śmierci
Diecezji Bielsko-Żywieckiej
– Różańcowy Ruch Pompejański
serdecznie zapraszają
w dniach 3 na 4 października 2015 r.
do Sanktuarium Św. Jana Sarkandra
na Kaplicówkę w Skoczowie